Föreläsningar

Föreläsning för grupper om samernas kulturella utveckling genom tiderna. Hur jag ser på det moderna samhällets för och nackdelar gentemot våra behov och traditioner. Våra specialiteter: Schamanism, örter och läkeväxter, renskötseln och utvecklingen från förr, till hur vi lever och bedriver renskötseln idag.  


 
 
 

© Copyright batsuoj.se